Communicatie met ouders

Verbinding met het huis


Het kind moet zich veilig voelen, alleen op deze manier kan hij/zij floreren in het kinderdagverblijf of waar dan ook. Daarvoor is het essentieel dat het team van de crèche en de ouders een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen, met name door te luisteren, te steunen, te adviseren en te informeren.

Eens per kwartaal organiseert de crèche Parenthèse M groepsbijeenkomsten over thema's in verband met onderwijs, opvoeding en jonge kinderen, waaraan de ouders desgewenst kunnen deelnemen.

Het hele jaar door worden er regelmatig ontbijtjes en workshops georganiseerd om gezellige momenten mogelijk te maken en uitwisselingen tussen ouders aan te moedigen.

Elke dag zullen de leidsters en ouders de dag en de belangrijkste gebeurtenissen die het kind heeft meegemaakt bespreken aan de hand van de gemaakte observaties.

De directeur van de kinderopvang is ook beschikbaar om vragen van ouders te beantwoorden niet alleen over de kinderen maar ook over de normale gang van zaken enover de ontwikkeling van kinderen in het algemeen..